PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Dialysegeassocieerde amyloïdose
Author(s): LODEWYCK T, VAN AUDENHOVE A, VANRENTERGHEM YFC, MAES BD
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 5   Date: 2003   
Pages: 325-329
DOI: 10.2143/TVG.59.5.5001557

Abstract :
Dialysegeassocieerde amyloïdose is een unieke variant van systemische amyloïdose met het ß2-microglobuline (ß2m) als amyloïdprecursorproteïne. Deze aandoening wordt uitsluitend gezien bij nierdialysepatiënten en uitzonderlijk reeds in het kader van terminale nierinsufficiëntie vóór de aanvang van dialyse.
Dit artikel brengt, aan de hand van een casus van intestinale amyloïdose, een overzicht van de pathofysiologie, de klinische presentatie en de diagnostische, preventieve en therapeutische mogelijkheden aangaande deze, voor een steeds toenemende dialysepopulatie invaliderende aandoening.

Dialysis related amyloidosis
Dialysis related amyloidosis is a unique type of systemic amyloidosis with beta2microglobulin (ß2m) being the amyloid precursor protein. The disease is only noticed in renal dialysis patients and less often in an end stage renal disease before the initiation of the dialysis treatment.
This paper presents a case of intestinal amyloidosis and reviews the pathophysiology, clinical presentation and diagnostic, preventive and therapeutical options concerning this disabling disease involving an ever increasing number of patients in dialysis treatment.

download article
34.204.175.38.