PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Rachitis: nog steeds een actueel probleem
Author(s): PROESMANS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 5   Date: 2003   
Pages: 315-324
DOI: 10.2143/TVG.59.5.5001556

Abstract :
Rachitis is een ziekte van het groeikraakbeen. Ze is het gevolg van een verlaagd calciumfosfaatproduct in het bloed. De klinische tekenen kunnen discreet tot dramatisch zijn; de radiologische letsels variëren van zuiver metafysaire verbreding en rafeling tot globale botontkalking. De essentiële bloedbiochemische afwijkingen zijn een verlaagd serumfosfaat en een verhoogde alkalische fosfatase. Wie vandaag een kind met rachitis ziet, moet een heel brede waaier van oorzaken overlopen gaande van alternatieve voeding tot een mitochondriale cytopathie. Er zijn immers zo'n 30 verschillende ziekten die met rachitis kunnen gepaard gaan, doch de klassieke carentiële rachitis bestaat nog, ook in ons land. De behandeling is er een op maat in functie van de etiologie.

Rickets
Rickets is a disease of the growing bone. It is due to a more or less permanent decrease of the [Ca x PO4] product in the extracellular fluid and leads to a defective mineralisation of the growth plate. Clinical signs and symptoms range from mild to severe depending on the underlying cause and the duration of the defect.
Radiological characteristics are twofold. The fundamental lesion is localized at the metaphyses of the long bones with cupping and enlargement. In cases of secondary hyperparathyroidism all the hallmarks of osteitis fibrosa cystica can be observed including fractures. Low serum phosphate and high alkaline phosphatase levels are the essential biochemical abnormalities: without them there is no rickets. Rickets has many causes extending from simple vitamin D deficiency to disorders of the mitochondrial respiratory chain. Therapy largely depends on the etiology.

download article
34.237.76.91.