PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Echografie en computertomografie: gevolgen van de twee wereldoorlogen?
Author(s): VAN TIGGELEN R, POUDERS E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 5   Date: 2003   
Pages: 292-295
DOI: 10.2143/TVG.59.5.5001551

Abstract :
De belangrijke verliezen van geallieerde schepen ingevolge de aanvallen van Duitse onderzeeboten tijdens de Eerste Wereldoorlog noopten de onderzoekers tot het vinden van specifieke opsporings- en afweermiddelen. Het is Langevin die deze ontdekking toepaste in 1916 om boten te lokaliseren. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog geraakten deze onderzoekingen en resultaten in de vergeethoek, maar deze werden weer actueel bij het naderen van de Tweede Wereldoorlog met het verschijnen van de "sonar". Op het einde van de oorlog probeerde een gewezen militair geneesheer G. Ludwig (US Navy) om met het overschot van sonarapparatuur, galstenen te lokaliseren. De proefondernemingen waren wel degelijk concluderend! Andere "researchers" in meerdere landen leverden hun bijdragen tot de verfijning van deze nieuwe beeldvormingstechniek die momenteel veelvuldig gebruikt wordt.
In de loop van de Tweede Wereldoorlog ondernamen het Amerikaanse en vooral het Engelse leger belangrijke onderzoekingen in het domein van rekenmachines ("computer") om, onder andere, het ontcijferen van de geheime codes te versnellen. Uitgaande van de principes van de tomografie ontdekt tijdens de Eerste Wereldoorlog en de koppeling van de rekenkracht van de ontwikkelde computers gedurende de Tweede Wereldoorlog, kon alzo de axiale computergestuurde tomografie gerealiseerd worden. Deze nieuwe technologie, die nog steeds dagelijks wordt toegepast, is wellicht een van de grootste aanwinsten van de 20ste eeuw in het domein van de medische beeldvorming.

Ultrasonography and CT, spin-off of both world wars
Because of (or thanks to) the World Wars, radiology has largely progressed. Echography and CT are proposed as marked examples. Historical overview of the literature: Important losses to the ships of the allied troops by the attacks of the German submarines during World War I, incited researchers to find specific detecting devices as a means of defence, as well. In 1880 Pierre Curie, along with his brother, discovered the production of ultrasound waves. Langevin, his student, applied this invention to the localisation of boats. At the end of WW I, the research and results passed into oblivion, but gained attention again with "sonar" when WW II loomed on the horizon. At the end of the war, a former military medical doctor, G. Ludwig (US Navy), tried with left over sonar apparatus to localize gallstones. These experiments definitely led to firm conclusions! Other "researchers" in several countries have contributed to the refining of this new imaging technique which nowadays is widely applied.
Coupling the principles of tomography, discovered during WW I, with the computing force of calculators developed during WW II, computerized axial tomography could be realized. This new technology, which still is daily used, is probably one of the greatest acquisitions of the 20th century in the domain of medical imaging. "He who does not honour the past, is not worthy the present."

download article
18.206.48.142.