PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Graft-versus-host disease. Pathogenese, kliniek en therapie der dermatologische manifestaties
Author(s): BAEYENS KJ, DE WEERT J, NAEYAERT JM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 4   Date: 2003   
Pages: 231-240
DOI: 10.2143/TVG.59.4.5001539

Abstract :
Een "graft-versus-host"-reactie (graft-versus-host disease, GVHD) komt voor bij 80% van de patiënten die een beenmergtransplantatie ondergingen.
Deze reactie uit zich op dermatologisch gebied voornamelijk door een al dan niet veralgemeende erythemateuze rash, die naargelang het stadium sterk kan aanleunen bij een lichen planus of bij een sclerodermiebeeld. Ook kan ze zich uiten onder een ulcererende of bulleuze vorm, een ernstige toxische epidermolyse, of een exfoliatieve-erytrodermievariant.
De pathogenese vindt zijn oorsprong in epitheelschade door cytotoxische T-cellen die de controlerende invloed van suppressorcellen verloren hebben. De immuungedeprimeerde "gastheer" is niet in staat een doeltreffende immunologische reactie op gang te brengen tegen deze donorcellen. Lymfokinen van deze gestimuleerde lymfocyten kunnen de productie van collageen door fibroblasten uitlokken.
Het therapeutisch arsenaal bestaat momenteel uit systemische corticosteroïden, immunosuppressiva, cytotoxische geneesmiddelen, foto- (UVB) en fotochemotherapie (PUVA). Recentelijk werden ook sterk bemoedigende resultaten geboekt met extracorporele fotochemotherapie, etretinaat (een synthetisch vitamine-A-derivaat) en met tacrolimus (een macrolide lacton, met analoge mechanismen maar met duidelijk superieure effecten tegenover ciclosporine).

"Graft-versus-host disease". Pathology, clinical features and therapy of dermatologic manifestations
A graft-versus-host disease (GVHD) is a serious reaction occuring in 80% of patients who have been treated by bonemarrow transplantation.
Dermatologically an erythematous rash is observed, which resembles a lichen planus or a scleroderma-like image, depending on the stage of evolution. It can also be seen as ulcerating or bullous lesions, as a severe toxic epidermolysis or an exfoliative erythroderma. It is often associated with abdominal symptoms such as diarrhea and liver function disorders, together with mild fever.
Too frequently this eruption is ignored or erroneously interpreted as independent from the bone marrow transplantation which often occurred months before the eruption started.
Pathophysiologically an epithelial damage is noticed, caused by cytotoxic T-cells that have escaped control of suppressor cells. The immune deprimed host cannot react efficiently against these donor cells. Lymphokines of these stimulated lymphocytes trigger the production of collagen by fibroblasts.
As regards treatment, the topical and systemic corticosteroids, immunosuppressors, cytotoxic drugs, photo- (UVB) and photochemotherapy (PUVA) are to be cited. Recently extracorporal photochemotherapy showed encouraging results, as well as etretinate (a systemic vitamin A derivative) and tacrolimus.
A GVHD is a severe reaction of the human body displaying high morbidity and mortality rates, thus reducing the number of successful allogen bone marrow transplantations and therefore deserving a special attention.

download article
3.227.233.55.