PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: Verouderen en seksualiteit: psychosociale aspecten bij de vrouw
Author(s): NIJS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 3   Date: 2003   
Pages: 202-206
DOI: 10.2143/TVG.59.3.5001534

Abstract :
Naast de lichamelijke aspecten van het verouderingsproces spelen ook psychosociale factoren een beslissende rol in de seksuele beleving tijdens het verouderen. De menopauzeproblematiek is hiervan een concrete illustratie.
Deze bijdrage schetst de psychosociale aspecten van het verouderen als conflict, waarbij de vrouw geconfronteerd wordt met een veranderende situatie op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.
De positieve verwerking van de menopauze als opgave voor de vrouw omvat een aanvaardingsproces van verlies (aan het onmogelijke verzaken) en geëngageerd blijven in het leven, met hernieuwde inzet voor zichzelf en voor de anderen. Aanpassingsmoeilijkheden in de overgang, waarmee de vrouw met lichamelijke klachten de arts opzoekt, moeten herkend worden als aanpassingsmoeilijkheden, waarbij de vrouw haar levensplan (nog) niet kan herschikken.
Een adequate behandeling van het climacterisch syndroom vraagt een begeleiding die maatregelen op biologisch, psychologisch en sociaal niveau omvat. In deze bijdrage worden concrete aspecten van deze gespreksbegeleiding geschetst, met aandacht voor de psychoseksuele en psychosociale aspecten. Bij de concrete aanpak staan geruststelling en het geven van inlichtingen vooraan. Deze informatie gaat in op mythes, maar behelst ook specifieke gegevens in verband met de medische toestand van de patiënt of de partner. Naast de somatische behandeling bespreken we de psychoseksuele aanpak, waarbij door opdrachten het seksueel gebeuren op een gestructureerde manier besproken wordt en factoren die het bemoeilijken aangepakt.

Sex and aging: psychosocial aspects
Besides biological factors psychosocial elements also play an important role in sexual experience. In the (peri)menopause women are confronted with the conflict of aging: a changing situation both on the biological and the psychosocial level. Here, a positive evolution means that women can accept these limitations in order to discover new capabilities to be engaged in an active psychosexual and psychosocial life, with new dimensions of life quality, including psychosexual satisfaction as well.
An adequate treatment means counseling the climateric women, who will receive also the best somatic treatment.
Guidelines of counseling are described.

download article
3.227.233.55.