PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verouderen en seksualiteit: relationele aspecten
Author(s): VAN MOFFAERT M, DE CUYPERE G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 3   Date: 2003   
Pages: 187-193
DOI: 10.2143/TVG.59.3.5001532

Abstract :
Het "samen oud worden" binnen een affectieve en seksueel actieve relatie wordt bij vele koppels belemmerd door factoren die specifiek zijn voor seksualiteit bij ouderen.
Met het ouder worden evolueren seksuele relaties "gender"-specifiek (menopauze en andropauze): de helft van de vrouwen boven de 60 jaar heeft geen seksuele partner; oudere mannen kampen met dalende of falende seksuele potentie, problematische buitenechtelijke relatie(s) of met een moeizame aanpassing aan een nieuwe, meestal jongere partner.
Ook in de medisch-psychiatrische literatuur worden seksuele relaties van ouderen sterk geproblematiseerd. Deze bijdrage bespreekt kritisch relatiebegrippen als seksuele monotonie en echtelijke sleur, partnertrouw, monogamie, en het nut van "normaal maritaal sadisme". In de verouderende seksuele-partnerrelatie zijn depressogene factoren door de zorgverstrekker op te sporen, te duiden en te verhelpen.

Ageing and sexuality: relational aspects
"Growing old together" in an affective and sexually active relationship is often impeded by features characteristic for sexuality at an older age.
As men and women are getting on in age, their sexual relations change in a gender-specific way (female menopause and male andropause): half of all women over 60 do not have a sexual partner; older men face declining or failing sexual potency, problematic extramarital relationship(s), or a troublesome adaptation to a new, often younger, partner.
At the same time sexual relations at an older age are viewed in the medical-psychiatric literature as strongly problematical. This manuscript reviews relational concepts such as sexual monotony and marital routine, sexual fidelity, monogamy, and "normal marital sadism". In the aging sexual relationship depressogenic factors should be detected, interpreted and remedied.

download article
3.227.233.55.