PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Seksuele disfunctie bij de vrouw na gynaecologische chirurgie
Author(s): TEMMERMAN M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 3   Date: 2003   
Pages: 168-171
DOI: 10.2143/TVG.59.3.5001528

Abstract :
Chirurgische ingrepen kunnen gevolgd worden door ernstige seksuele problemen, ook als de operatie op zich geen directe invloed heeft op het seksueel functioneren. De meest uitgevoerde chirurgische ingreep bij vrouwen is de hysterectomie. De seksualiteitsbeleving zou dikwijls beter zijn na een hysterectomie, maar depressie blijkt een risicofactor te vormen. Seksuele disfuncties treden vaak op na borstkankerchirurgie, en worden mede bepaald door factoren zoals het type ingreep en de partnerrelatie. Spreken over seksualiteit na een ingreep wordt dikwijls verwaarloosd. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de begeleidende arts.

Sexuality after gynaecologic surgery
The most common gynaecological surgical intervention in women is hysterectomy which can be followed by sexual dysfunctions, especially in case of bilateral oophorectomy. Many studies, however, report an improvement of sexual functioning particularly when the hysterectomy was indicated because of excessive bleeding or pain.
Cancer of the breast and of the reproductive organs raise the most concern, and special attention is needed for all questions and problems of the patients, including issues of sexual functioning. An underlying depression exerts a profound influence and needs to be recognized and managed.
Good communication between the patient, her family and the health care providers, is crucial not only as regards the medical technical aspects but also from a holistic point of view.

download article
3.236.59.63.