PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Epidemiologie van seksuele disfuncties bij mannen en vrouwen
Author(s): MAK R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 3   Date: 2003   
Pages: 160-167
DOI: 10.2143/TVG.59.3.5001527

Abstract :
Kennis van de epidemiologie van seksuele disfuncties stelt de arts in staat de waarschijnlijkheid van het voorkomen ervan bij zijn patiënten beter in te schatten, en opent de weg tot het bespreekbaar maken van deze problematiek. Voor de patiënt kan het belangrijk zijn te weten niet de enige te zijn met een probleem.
In dit overzicht wordt besproken in welke mate de belangrijkste seksuele disfuncties in de bevolking voorkomen. Er wordt gebruikgemaakt van een recente studie bij mannen in België en van enkele internationale studies. De meeste seksuele disfuncties blijken niet uitzonderlijk te zijn, zeker niet bij het toenemen van de leeftijd.

Epidemiology of male and female sexual dysfunctions
Knowledge of the epidemiology of sexual dysfunctions enables the medical doctor to make a better estimate of the probability of their prevalence in his patients, and paves the way to discuss them openly. It may be important for the patient to know not to be the only one facing this problem.
In this survey is discussed to what extent the most important sexual dysfunctions are prevalent in the population. A recent study in men in Belgium and some international studies are reviewed. Most sexual dysfunctions appear not to be exceptional, even more so with older age.

download article
3.80.4.76.