PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Testiculaire functie bij veroudering
Author(s): KAUFMAN JM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 3   Date: 2003   
Pages: 151-159
DOI: 10.2143/TVG.59.3.5001526

Abstract :
Er bestaat geen mannelijk equivalent van de menopauze, maar er is wel een meer beperkte, progressieve en variabele vermindering van de gonadale functie bij de oudere man.
De gemiddelde totale testosteronconcentratie in het serum bij de mannelijke bevolking daalt met ongeveer 30% tussen de leeftijd van 25 en 75 jaar. Als gevolg van een leeftijdsgebonden toename van de bindingscapaciteit van de serumeiwitten voor testosteron, is er een snellere daling (ongeveer 50% tussen 25 en 75 jaar) van de biologisch beschikbare fracties van het serumtestosteron. Meer dan 20% van de mannen boven de leeftijd van 60 jaar heeft een verlaagd serumtestosteron in vergelijking met de referentiewaarden voor jonge mannen. In hoeverre er met de leeftijd ook een wijziging optreedt in de gevoeligheid voor testosteron staat echter niet vast.
De veranderingen in de serumspiegels van het testosteron zijn het gevolg van primaire testiculaire factoren, van een gewijzigde neuro-endocriene regulatie van de gonadale functie en van een onafhankelijke stijging van de serumconcentraties van het sekshormoonbindend globuline.
De wijzigingen in de functie van de cellen van Sertoli blijven beperkter, met een slechts lichte daling van het inhibine B in het serum en beperkte wijzigingen in spermatogenese; in dit geval worden primaire testiculaire veranderingen meer adequaat gecompenseerd door de neuro-endocriene feedbackregulatie.

Testicular function and aging
There exists no male equivalent for the menopause. There is, however, a more limited, progressive and variable decrease of the gonadal function in elderly men. The population average of total serum testosterone in men decreases by about 30% between age 25-75 years of age. Following an age-related increase of the serum binding capacity for testosterone, there is a sharper decline (about 50% between 25-75 years of age) of the biologically available fractions of serum testosterone. More than 20% of men older than 60 years of age present with low serum testosterone compared to the reference range for young men. It is, however, at present unknown whether there are age-related changes in testosterone sensitivity. The decline in serum testosterone follows primary testicular changes, altered neuro-endocrine regulation of gonadal function and an independent increase of serum sex hormone binding globulin. The Sertoli cell function is better preserved with limited changes in serum inhibin B and spermatogenesis; in this case primary testicular changes are better compensated for by neuro-endocrine feedback regulation mechanisms.

download article
3.226.243.130.