PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hormonen en seksualiteit bij de oudere vrouw
Author(s): DHONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 3   Date: 2003   
Pages: 145-150
DOI: 10.2143/TVG.59.3.5001525

Abstract :
De menopauze brengt een ingrijpende verandering teweeg in de hormonale huishouding van de vrouw. Meest kenmerkend is de daling van de oestrogeenspiegel. De vraag stelt zich wat de invloed hiervan is op de
seksualiteit van de vrouw. Een precieze evaluatie hiervan is moeilijk omdat de kwaliteit van het seksueel leven van de mens bepaald wordt door een veelheid van factoren. Los van enig hormoontekort is leeftijd op zich, zowel bij de man als de vrouw, een belangrijke factor. Uit een aantal studies blijkt evenwel dat de menopauze op zich een ongunstig effect heeft op het seksueel leven. Vermoedelijk heeft dit meer te maken met de algemene klachten die de menopauze meebrengt dan met een rechtstreeks hormonaal effect.
Oestrogenen kunnen het seksueel leven wel gunstig beïnvloeden door het uitschakelen van de menopauzeklachten en hun positief effect op het gemoed. Het meest nuttige effect van een behandeling met oestrogenen kan men verwachten in geval van dyspareunie ten gevolge van genitale atrofie. De rol van androgenen in de behandeling van seksuele disfunctie bij de oudere postmenopauzale vrouw is niet bewezen.

Hormones and sexuality of the aging female
In this paper, the effect of hormones on the sexual function of aging women is discussed.
In mammals and in most primates of both sexes, the reproductive hormonal cycle is intimately linked to sexual behaviour. Human sexuality, however, is largely determined by cognitive, emotional, interpersonal and cultural factors, which, particularly in women, cloud the effect of hormones on sexual drive. In fact, in contrast to our primate ancestors, no clear association between cyclical hormonal variations and sexual behaviour has been established.
The clearcut hormonal changes during the menopausal transition provide a unique opportunity to study the effect of hormones on female sexuality. The menopausal transition, however, is also a time of both psychological and biological changes, making it extremely difficult to disentangle the effect of both factors on female sexual drive. Moreover, aging itself affects sexual drive in both sexes.
Oestrogens, in contrast to androgens, play no direct role in female sexual drive. Oestrogen deficiency, however, causes urogenital atrophy, rendering vaginal intercourse uncomfortable, which in its turn may lead to a decline in sexual interest. In young castrated women, the addition of androgen to the hormonal substitution therapy with oestrogens seems to be beneficial for the maintenance of sexual drive. Given the complexity of female sexuality, it is doubtful, however, whether androgens or any other pharmacological intervention can substantially improve sexual function in the aging female.

download article
3.226.243.10.