PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pancreastransplantatie: stand van zaken
Author(s): HESSE UJ, ROTTIERS R, VANHOLDER R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 13   Date: 2002   
Pages: 872-876
DOI: 10.2143/TVG.58.13.5001365

Abstract :
Patiënten die meer dan 20 jaar lijden aan diabetes mellitus type 1, hebben een risico van minstens 30% om terminaal nierfalen te ontwikkelen. Verwikkelingen van diabetes mellitus zoals retinopathie, neuropathie of cardiovasculaire angiopathie dragen bij tot hogere morbiditeit en mortaliteit bij deze patiënten, bij wie myocardinfarct of cerebrovasculaire accidenten tot in 80% van de gevallen optreden. Deze verwikkelingen zijn veroorzaakt door een langdurige onvoldoende behandeling van de deficiënte insulinesecretie ondanks dagelijkse insuline-injecties.
De enige manier om de fysiologische secretie van insuline te herstellen is de transplantatie van gevasculariseerde pancreatische enten. Op dit ogenblik zijn wereldwijd meer dan 15.000 pancreassen getransplanteerd. Met de introductie van nieuwe immunosuppressiva en de verfijning van de chirurgische techniek konden de resultaten sterk worden verbeterd, met na 1 jaar 90% overleving van de patiënten en de transplantaten.
In de meeste gevallen wordt gelijktijdig een nier- en pancreastransplantatie uitgevoerd bij patiënten die reeds met hemodialyse of peritoneale dialyse worden behandeld. Dit maakt een normaal dagelijks leven zonder insuline-injecties en dialysebehandeling mogelijk. Een succesvolle pancreastransplantatie samen met een niertransplantatie kan de getransplanteerde nier beschermen tegen diabetische veranderingen. Bestaande retinopathie en neuropathie kunnen ook gunstig worden beïnvloed. De levenskwaliteit van de patiënten verbetert buitengewoon, waarbij de oudste pancreastransplantaten reeds sinds meer dan 20 jaar in werking zijn.

Recent developments in pancreatic transplantation
At this moment more than 15,000 pancreases have been transplanted worldwide into patients with diabetes mellitus. The introduction of new immunosuppressants and refined technical procedures have resulted in a survival of 90% of the grafts and patients. In most patients requiring haemodialysis or peritoneal dialysis, a simultaneous kidney transplant is performed. This allows a normal daily life without insulin injections or dialysis treatment. A successful pancreas transplantation in combination with a kidney transplantation can protect the transplanted kidney from diabetic changes. Day in, day out, quality of life of these patients is enormously increased. The longest pancreas transplant known to be still effective is now more than 20 years old. The results from the DCCT demonstrate that in patients – with type I diabetes – tight blood sugar control reduces the complications of diabetes. This is best accomplished by transplanting pancreas grafts into these patients.

download article
35.173.48.53.