PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Ziekten in de huisartspraktijk: methode en eerste resultaten van het Intego-netwerk
Author(s): BARTHOLOMEEUSEN S, BUNTINX F, HEYRMAN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 13   Date: 2002   
Pages: 863-871
DOI: 10.2143/TVG.58.13.5001364

Abstract :
De gestelde diagnosen werden via een speciaal ontworpen softwareprogramma opgehaald bij huisartsen die registreren met het medisch softwareprogramma Medidoc®. Deze gegevens werden verwerkt met het database-programma Access®. Op deze manier was het mogelijk om grote gegevensbestanden te verwerken en een referentiegroep te bepalen.
Een tabel biedt een overzicht van de nieuw gestelde diagnosen in de huisartspraktijk. De incidenties van de diagnosen worden onderverdeeld volgens de internationaal breed gebruikte International Classification of Primary Care (ICPC). De tabel bevat 216.960 diagnosen, gesteld over 164.551 patiëntenjaren in de jaren 1994 tot 1998.
De meest gestelde diagnosen zijn zowel bij mannen als vrouwen de infectieziekten. Het bewegingsapparaat neemt eveneens een belangrijke plaats in met schouder-, cervicale en lumbale pathologie. Bij vrouwen valt verder het aandeel van depressie en hypochondrie op. Bij mannen komen vetstofwisselingsstoornissen en hypertensie voor in de top-20.
Deze werkwijze toont de mogelijkheden aan van een geautomatiseerde gegevensverwerking.

Diseases in general practice: method and first results of the Intego-network
General practitioners who register with the medical sofware program Medidoc®, co-operated in the Intego-project. With a specially framed software program all the diagnoses were collected; next they were generated in the database program Access®. In this way it is possible to obtain great amounts of data; a reference group can also be determined.
A table gives a survey of the new determined diagnoses in general practice. The incidences of the diagnoses are classified according to the international wide spread ICPC-classification. The table contains 216.960 diagnoses, made over 164.551 patiënt-years in the years 1994-1998.
The most frequent diagnoses as well in male as in female patients are infectious diseases.
Also the locomotive system obtains a very important place with shoulder, cervical and lumbar pathology.
In female patients the occurrence of depression and hypochondriacal disorders is striking; in males the metabolic and hypertensive disorders are appearing in the top-20.
This method shows the possibilities of a computerized data registration.
The results presented in the manuscript are also detailed in an English version: Bartholomeeusen S, Buntinx F, De Cock L, Heyrman J. The incidence of diseases in general practice: results of the morbidity registration of the Intego-network. Leuven: Acco, 2001.

download article
3.80.4.76.