PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Primair hyperaldosteronisme
Author(s): DEJAGERE T, VANDEWIELE I, VERBANCK J, SEGAERT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 10   Date: 2002   
Pages: 691-699
DOI: 10.2143/TVG.58.10.5001337

Abstract :
Primair hyperaldosteronisme is een van de oorzaken van secundaire hypertensie. De juiste prevalentie is onbekend, maar is mogelijk hoger dan algemeen wordt aangenomen.
Arteriële hypertensie en hypokaliëmie vormen de typische klinische presentatie. Bij het stellen van de biochemische diagnose speelt de plasma-aldosteronconcentratie in verhouding tot de plasma-renineactiviteit een belangrijke rol.
Twee derde van de patiënten heeft een unilateraal aldosteronproducerend adrenocorticaal adenoom, een derde bilaterale corticale hyperplasie. Dit onderscheid is belangrijk omdat de behandeling verschillend is.
We stellen vier patiënten voor die in eenzelfde jaar verwezen werden naar een dienst Algemene Inwendige Ziekten in een regionaal ziekenhuis. Daarna wordt een overzicht van de literatuur gegeven.

Primary hyperaldosteronism
Primary hyperaldosteronism is one of the causes of secondary hypertension. Its true prevalence is unknown, but it is underestimated.
Typical clinical features include hypertension and hypokalemia. In establishing the biochemical diagnosis, the plasma aldosterone/plasma renin activity ratio plays an important role.
Two thirds of the patients have a unilateral aldosterone-producing adrenocortical adenoma, one third has bilateral adrenal hyperplasia. This difference is important because each form has its own management.
We describe the medical history of four patients referred in one year’s time to the department of internal medicine of a regional hospital. Next we review the literature on this subject.

download article
3.226.243.130.