PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chronische pijn: geen symptoom maar een multidimensionaal syndroom!
Author(s): POPPE C, DEVULDER J, MORTIER E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 10   Date: 2002   
Pages: 678-682
DOI: 10.2143/TVG.58.10.5001334

Abstract :
Acute pijn kan als waarschuwend symptoom een nuttige rol vervullen. Mensenlevens kunnen door dit ziekteverschijnsel worden gered.
Chronische pijn is geen waarschuwend symptoom, maar een chronische ziekte waarbij de therapie lang en moeilijk is, en interdisciplinair of multidisciplinair dient te worden doorgevoerd.
Dit artikel schetst de verschillende dimensies of componenten die bij chronische pijn een rol spelen. Een casus illustreert het belang van interdisciplinair handelen bij een multidimensionaal ziektebeeld.

Chronic pain: rather a multidimensional syndrome than a symptom
Acute pain is a signal of potential tissue damage and as such, this signal can be life saving in some patients. Chronic pain, on the contrary, is not a warning sign as tissue damage is healed in most patients with chronic pain.
However, chronic pain becomes a disease triggering psychological, motor and autonomic reactions.
This manuscript reviews the different dimensions of chronic pain. The presented case report emphasizes the importance of the interdisciplinar approach in a multidimensional syndrome.

download article
3.227.233.55.