PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Korte oplossingsgerichte systemische aanpak van probleemdrinkers en alcoholafhankelijken op een poliklinisch ontwenningscentrum
Author(s): DEPREITERE J, VAN DEN AMEELE H, DE BISSCOP E, ISEBAERT L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 10   Date: 2002   
Pages: 651-659
DOI: 10.2143/TVG.58.10.5001331

Abstract :
De behandeling van probleemdrinkers blijft tot op heden controversieel. Naast de louter medicamenteuze aanpak zijn er verschillende psychotherapeutische modellen. Op het Departement Psychiatrie en Psychosomatiek in het A.Z. Sint-Jan A.V. te Brugge worden drie programma's aangeboden: de opname, de dagkliniek en sinds 1992 de ambulante behandeling die geboden wordt door het Poliklinisch Ontwenningscentrum (P.O.C.).
Het P.O.C. is sterk gebaseerd op het systemisch en korte oplossingsgericht denken. Het programma onderscheidt zich van andere behandelingen door zijn ambulante benadering, een verschil dat sommige cliënten onderkennen en dat hen nieuwe mogelijkheden biedt om hun alcoholprobleem aan te pakken.

Brief solution focused systemic approach of problem drinkers and alcohol addicts at an outpatient detoxification centre
The treatment of problem drinkers is still controversial. Besides the pure pharmacological approach, there are different psycho-therapeutical models. At the Department of Psychiatry and Psychosomatics, Saint John’s Hospital, Bruges (Belgium), there are three alcohol treatment programmes: the residential program, an outpatient hospital and since 1992 an outpatient therapy programme at the Outpatient Detoxification Centre. The outpatient programme is based on a solution focused systemic approach. One of its important features is the ambulatory setting. This creates new opportunities for some clients to resolve their alcohol problems.

download article
34.237.76.91.