PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hypermagnesiëmie en paralytische ileus na toediening van een magnesiumhoudend laxativum aan een patiënte met acute nierinsufficiëntie
Author(s): VAN DEN BROECK K, PAUCAR DI, PRAET JP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 9   Date: 2002   
Pages: 630-634
DOI: 10.2143/TVG.58.9.5001328

Abstract :
Een 93-jarige patiënte wordt opgenomen wegens asthenie en anemie. Wegens aanhoudende constipatie krijgt zij als laxativum 40 g magnesiumsulfaat toegediend over 48 uren. De dag nadien is zij verward en slaperig. Lichte hypotensie en oligurie worden vastgesteld. Het verder klinisch onderzoek toont hypotonie, sterk afgezwakte peesreflexen en ileus. Een hypermagnesiëmie wordt aangetoond, met een maximum van 8,4 mg/dl (normaal 1,5-2,4 mg/dl). Deze is vergezeld van hypokaliëmie, hypocalciëmie, hyperfosfatemie en acute nierinsufficiëntie. De patiënte wordt behandeld met maagaspiratie, een rectale sonde en overvloedige perfusie van fysiologisch serum met calcium- en kaliumsupplementen. Vijf dagen nadien zijn de biologie en kliniek volledig genormaliseerd.
Hypermagnesiëmie is een zeldzame, maar gevaarlijke verwikkeling van magnesiumtoediening, die kan leiden tot quadriplegie, respiratoir falen en asystolie. Gelet op het veelvuldig gebruik van magnesiumhoudende preparaten dient men extra op zijn hoede te zijn bij patiënten met een gestoorde nierfunctie al dan niet in combinatie met een vertraagde darmtransit.

Hypermagnesemia and paralytical ileus after the administration of a magnesium-containing cathartic to a patient with acute renal failure
A 93-year woman was admitted for anemia and fatigue. As she was constipated, she was given 40 g of magnesium sulphate over 48 hours. The next day she was confused and lethargic. Mild hypotension and oliguria were observed. Further physical examination showed hypotonia, depressed tendon reflexes and ileus. A hypermagnesemia was demonstrated which peaked to 8,4 mg/dl (normal 1,5-2,4 mg/dl) and was combined with hypokalemia, hypocalcemia, hyperphosphatemia and acute renal failure.
The patient was treated with gastric aspiration, a rectal tube and large volume of perfusion with saline, calcium and potassium supplements. Five days later the physical examination and blood tests returned to normal.
Hypomagnesemia is a rare but dangerous complication of magnesium administration. It can lead to quadriplegia, respiratory failure and cardiac arrest. Since magnesium-containing preparations are frequently used, one should be very careful in patients who have decreased renal function with or without impaired bowel motility.

download article
35.173.48.53.