PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mechanische ondersteuning van de circulatie: "bridge to transplantation"
Author(s): MEYNS B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 9   Date: 2002   
Pages: 605-609
DOI: 10.2143/TVG.58.9.5001324

Abstract :
Patiënten kunnen een dermate ernstig hartfalen vertonen dat mechanische ondersteuning van de circulatie noodzakelijk is. Bij een beperkte groep patiënten kan zo de periode overbrugd worden tot een donorhart beschikbaar is om een harttransplantatie uit te voeren. Enerzijds zijn dit patiënten die ingeschreven zijn op een wachtlijst voor transplantatie en wier toestand verslechtert, anderdeels zijn het personen die zich melden met acuut hartfalen. Met mechanische ondersteuning kan iets meer dan de helft van deze patiënten gered worden. Hun overleving op lange termijn verschilt niet van deze van andere patiënten met een donorhart.
De huidige technologie laat toe om met implanteerbare toestellen de patiënten volledig te mobiliseren en te ontslaan uit het ziekenhuis om zodoende met maximaal comfort het donorhart af te wachten. De belangrijkste problemen zijn onmiddellijke postoperatieve bloeding en trombo-embolische fenomenen.
Hopelijk kunnen door verdere technologische ontwikkelingen de toestellen worden verkleind om zo de morbiditeit te verlagen en het comfort te verhogen.

Mechanical circulatory support: bridge to transplantation
Ventricular assist devices are used to support a deficient circulation and, consequently, to "bridge" patients with endstage heart disease to heart transplantation. Since 1986, 47 patients were thus supported in order to bridge them to heart transplantation. Alternatively another 118 patients were mechanically supported within the same period in order to obtain recovery from the heart.
In the earliest phase of our experience patients underwent transplantation urgently. With the more recent implantable devices, patients are fully mobilized and transplanted electively. Long-term survival of these patients bridged to transplantation does not differ from that for nonbridged patients (5-year survival of 82%). The most frequent device-related problem is excessive bleeding (38%). Thromboembolic phenomena are the most cumbersome complications (11%). The strategy of bridging to heart transplantation has evolved from acute resuscitation and urgent transplantation to medium- and long-term support to optimize the patient’s condition. New experience with long-term support has created possibilities in the field of "alternative to transplantation".

download article
35.173.48.53.