PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De Orde der Geneesheren en de handhaving van de tucht (1990-1999)
Author(s): NYS H;MOKOS P;VAN BAEL I;SCHEPERS R;;;;;;;;;;;;;;;;
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 8   Date: 2002   
Pages: 526-540
DOI: 10.2143/TVG.58.8.5001313

Abstract :
Dit artikel biedt een globaal overzicht van de tuchtrechtelijke uitspraken van de Provinciale Raden en de Raden van Beroep van de Orde der Geneesheren van de jaren negentig. Dit overzicht is gebaseerd op de samenvattende lijsten van de tuchtrechtelijke uitspraken die worden opgemaakt door de Nationale Raad van de Orde. Uit dit onderzoek komt het volgende beeld naar voor. Jaarlijks doen de Provinciale Raden in ongeveer 466 zaken een uitspraak. In meer dan de helft van de gevallen worden de zaken door de Provinciale Raden zonder maatregel geclassificeerd. In minder dan de helft van de zaken wordt een tuchtmaatregel opgelegd. Die tuchtmaatregel is doorgaans - althans in de ogen van leken - aan de lichte kant. De Raden van Beroep leggen zwaardere tuchtmaatregelen op maar dit kan te maken hebben met de selectie van de tuchtzaken.

The Belgian Order of Physicians and the medical disciplinary law
This article presents a general overview of the medical disciplinary judgements of the Provincial Councils and the Councils of Appeal of the Belgian Order of Physicians between 1990 and 1999. It is based on an inventory (or list) of the judgements drawn by the National Council of the Order. Each year the Provincial Councils handle together around 466 cases. More than half of them are classified without any disciplinary sanction. In less than half of the cases a disciplinary measure is imposed. Lay men could consider these sanctions as relatively mild ones. The Councils of Appeal impose more severe disciplinary sanctions. This could be explained by the selection of the disciplinary cases or by the composition of the councils. Following conclusions can be drawn from this review (5 lawyers and 5 physicians) contrary to the Provincial Councils which are composed of elected members of the profession.

download article
54.242.115.55.