PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Algemene en economische aspecten van de dagchirurgie
Author(s): BAERT E, VAN OUTRYVE L, HESSE UJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 3   Date: 2002   
Pages: 210-214
DOI: 10.2143/TVG.58.3.5001255

Abstract :
De uitgaven in de ziekenhuissector kunnen worden beheerst door bepaalde ingrepen niet in het dure ziekenhuismilieu te laten uitvoeren, maar wel in het dagziekenhuis. Om deze verschuiving door te voeren werden financiële aanmoedigingen ("incentives") ontwikkeld die men de "forfaits" noemt.
In de huidige ziekenhuisfinanciering heeft de dagkliniek zijn eigen aandeel in het PAL-NAL-systeem (positief aantal ligdagen vs. negatief aantal ligdagen) via substitutiegraad en substitutie van de verblijfsduur. De verdere verfijning van het instrument blijft echter een noodzaak.
In deze bijdrage worden de algemene situatie van de "one day surgery" in België en andere landen, en de economische aspecten ervan beschreven.

General and economic aspects in one day surgery
Hospital expenses can be reduced by performing some operations such as one day surgery. To shift these operations from hospitalisation to one day surgery, some financial incentives were developed, e.g. the fixation of a lump sum.
Currently, the financing of one day surgery is a separate element within the PAL-NAL-system (positive number of hospital days versus negative number of hospital days). A short-term hospitalisation will be penalised due to loss of hospitalisation stays whenever the intervention can be done in one day clinic.
Refinement of this instrument remains necessary however.
In this article, the general situation of one day surgery in Belgium and in other countries, as well as its economic impact are described.

download article
3.83.32.171.