PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Maligne pleuritis: behandelingsconsensus pleurodese
Author(s): MEYSMAN M, VAN MOORTER L, VERHAEGHE W, WERKGROEP BRONCHUSCARCINOOM VAN HET FORUM VLAAMSE LONGARTSEN
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 3   Date: 2002   
Pages: 196-200
DOI: 10.2143/TVG.58.3.5001252

Abstract :
Maligne invasie van de pleurale ruimte is één van de voornaamste oorzaken van een exsudatieve pleuritis. De overlevingsduur van deze patiënten bedraagt gemiddeld 6 tot 12 maanden. Daarom moet het therapeutisch handelen gericht zijn op een goede symptoomcontrole op een minimaal belastende wijze. Een evacuerende pleurapunctie is bijna bij elke kortademige patiënt met een pleuravochtuitstorting aangewezen. Of men ook moet overgaan tot een chemische of mechanische pleurodese hangt af van zowel patiënt-, tumor- als pleuravochtgebonden factoren. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een klinische casus. Tot slot wordt dieper ingegaan op de verschillende chemische agentia die kunnen worden gebruikt om pleurodese te bekomen.

Management of malignant pleural effusions
Malignant pleural effusions are a common clinical problem in patients with neoplastic disease. As the median survival of these patients is often limited, we must try to alleviate their dyspnea. Therapeutic thoracocentesis should be performed in virtually all dyspneic patients. But before attempting pleurodesis complete lung expansion should be demonstrated. We discuss different chemical and physical characteristics of the pleural fluid which could be helpful in predicting a successful pleurodesis. Chemical pleurodesis is an accepted palliative therapy for patients with recurrent, symptomatic malignant pleural effusion.
We illustrate the value of pleurodesis with a clinical case history. Finally, the different fibrosing agents are adressed, and their respective advantages and disadvantages are highlighted.

download article
35.172.217.40.