PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: TNM-gids bronchuscarcinoom
Author(s): VAN DEN EECKHOUT A, WERKGROEP BRONCHUSCARCINOOM VAN HET FORUM VLAAMSE LONGARTSEN
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 3   Date: 2002   
Pages: 186-195
DOI: 10.2143/TVG.58.3.5001251

Abstract :
De "TNM-classificatie" heeft tot doel de anatomische uitbreiding van een tumor reproduceerbaar te beschrijven. De T-, N- en M-factoren beschrijven respectievelijk de omvang van het primair kwaadaardig letsel, de locoregionale lymfeklierinvasie en de distale metastasen. De verschillende TNM-categorieën worden gegroepeerd in stadia, die elk groepen van tumoren met gelijkaardige prognostische kenmerken en therapeutische mogelijkheden beschrijven. Bij de beschrijving van een bronchuscarcinoom hanteert men als mogelijkheden: van T0 tot T4, van N0 tot N3, M0 of M1. De kleincellige bronchuscarcinomen komen zelden in aanmerking voor heelkunde en worden daarom meestal niet met de TNM-classificatie doch wel met de termen "beperkte ziekte" en "uitgebreide ziekte" beschreven.
De "TNM-Gids Bronchuscarcinoom" van de Werkgroep Bronchuscarcinoom van het Forum Vlaamse Longartsen heeft tot doel de verschillende aspecten van het stageringsysteem op een geïllustreerde manier te verduidelijken, aangezien een juiste toepassing van het TNM-systeem essentieel is om een nauwkeurige registratie en studie van bronchuscarcinomen toe te laten.

TNM-guide for bronchuscarcinoma
The "TNM-system" aims to define the anatomic extent of a tumor in a reproducible way. The T-, N- and M-descriptors represent respectively the primary tumor, the regional lymph nodes and the distant metastases. The TNM subsets are combined in stage groups, each of which have similar prognosis and therapeutic options. To describe a lung tumor, one uses T0 to T4 for the primary tumor, N0 to N3 for the regional lymph nodes and M0 or M1 for the distant metastases. However, the extension of small cell lung cancers, which are rarely operable tumors, is usually described by the terms "limited disease" and "extensive disease" instead of the TNM-system.
The "TNM-guide for Bronchuscarcinoma" by the Committee Bronchuscarcinoma of the "Forum Vlaamse Longartsen" aims to highlight different aspects of the staging system, because accurate application of the TNM-system is essential for a correct registration and for the study of the bronchuscarcinomas.

download article
34.225.194.144.