PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De ontwikkeling van een neonatale pijnschaal: meten is weten?
Author(s): ALLEGAERT K, TISON D, DE JONGE A, NAULAERS G, COSSEY V, DEBEER A, VANHOLE C, PHILIPS H, DEVLIEGER H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 3   Date: 2002   
Pages: 155-161
DOI: 10.2143/TVG.58.3.5001246

Abstract :
Op basis van literatuurgegevens wordt aangetoond dat doeltreffende pijntherapie bij borelingen zowel op korte als op lange termijn belangrijk is. De ontwikkeling van een eigen pijnschaal stimuleerde de medische en verpleegkundige staf om naast de medicamenteuze behandeling ook de randvoorwaarden zo aan te passen dat pijnprikkels tot het minimum herleid worden en comfort zo optimaal mogelijk is. Deze schaal en de ontwikkeling ervan worden voorgesteld.
In de toekomst blijft vooral het bestuderen van de farmacokinetische en farmacologische effecten van allerlei geneesmiddelen en hun combinatie een belangrijke opdracht. Dergelijke evaluatie kan echter enkel gebeuren op basis van aangepaste meetinstrumenten.
Op basis van de effecten en neveneffecten, waarop medische beslissingen genomen worden, noteren we momenteel, voor wat opiaten betreft, eerder beperkte neveneffecten (maag- en darmtransit, hypoventilatie) en duidelijk positieve effecten (zowel op korte als op lange termijn) bij gebruik in het kader van een adequate pijntherapie. Misschien moeten we ooit het adagio van Hippocrates ("Primum nihil nocere, secundum dolorem sedare') voor pasgeborenen aanpassen tot "Ut nihil nocere, dolorem sedare necesse est' (om niet te schaden, dient men minstens pijnstillend te zijn).

Measures to assess and to treat: the development of a neonatal painscale
The pain scale we developed for neonates stimulated the medical and nursing staff to create – besides adequate pharmacological prescription – the circumstances to reduce nociceptive stimuli and to enhance the infant’s comfort whenever possible. This paper presents the pain scale and its implementation.
Pharmacokinetic and pharmacotherapeutic effects of different available medications continue to be major issues in neonatal care. To document their effectiveness, a pain scale is needed.
Medical decisions are usually based on potential positive and potential negative effects. For opioids in neonates, obvious positive short and long term soothing effects are well documented in the literature, whereas only minor side effects (intestinal transit, hypoventilation) are noted. Perhaps one should change the famous adagio of Hippocrates "primum nihil nocere, secundum dolorem sedare’ (first do no harm, second try to ease pain) to "ut nihil nocere, dolorem sedare necesse est’ (in order not to harm, one should at least ease pain).

download article
34.225.194.144.