PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het gebruik van computers in het medisch onderwijs: een vergelijkend literatuuronderzoek
Author(s): BEULLENS J, JASPAERT H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 1   Date: 2002   
Pages: 55-62
DOI: 10.2143/TVG.58.1.5001228

Abstract :
Al te vaak wordt stilzwijgend verondersteld dat de didactische waarde van het computerondersteund onderwijs (COO) recht evenredig zou zijn met de technische mogelijkheden van de computer.
Aan de hand van de literatuur worden onderwijsmethoden, waarbij een computer wordt gebruikt, vergeleken met andere onderwijsmethoden op het vlak van houding en prestatie van geneeskundestudenten.
Aanwijzingen dat de attitude van de studenten tegenover COO negatief zou zijn, werden niet gevonden. Studenten die een COO-pakket kregen, scoorden even goed, soms zelfs beter dan hun collega's die dezelfde stof via een andere onderwijsmethode aangeboden kregen.
Computerondersteund onderwijs is bijgevolg aanvaardbaar als didactische werkvorm in het medisch onderwijs en dan vooreerst onder de vorm van een extra studiepakket.

Geen abstract

download article
100.26.182.28.