PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Spanningsgastrothorax bij traumatische diafragmahernia's
Author(s): TROMP L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 1   Date: 2002   
Pages: 44-48
DOI: 10.2143/TVG.58.1.5001226

Abstract :
Stompe of penetrerende traumata ter hoogte van de thorax of het abdomen kunnen een traumatische diafragmahernia veroorzaken. Dit kan in drie fasen leiden tot verschillende symptomen. In fase 1 en 3 kan een acute spanningsgastrothorax ontstaan, die een levensbedreigende situatie vormt. Een snelle diagnose is zeer belangrijk en wordt in 90% van de gevallen gesteld op basis van de kliniek en vooral van een röntgenfoto van de thorax. Bij een hemodynamisch instabiele patiënt met een spanningsgastrothorax dient in eerste instantie een nasogastrische sonde geplaatst te worden. Wanneer dit niet succesvol is, kan men overgaan tot een percutane thoraxdecompressie met een 16-gauge katheter over een naald. Hierbij wordt de druk in de thorax weggenomen en ontstaat bij het doorboren van de maag geen maaglekkage in de thorax.
Wanneer de patiënt hemodynamisch stabiel is, dient de diafragmaruptuur hersteld te worden met permanente suturen, aangezien deze ruptuur niet spontaan zal helen en later nieuwe problemen kan veroorzaken, zoals een spanningsgastrothorax of een darminklemming.

Blunt or penetrating traumata of the chest or abdomen can cause a traumatic diaphragm herniation. This can lead to different symptoms in 3 phases. In phase 1 and 3 an acute tension gastrothorax can develop, which is a life-threatening situation. An early diagnosis is very important and is made in up to 90% of the cases on the basis of physical findings and, in particular, a chest film.
In case of a hemodynamic instable patient with a tension gastrothorax, a nasogastric tube should be placed first. When this isn’t successful a percutanous thorax decompression should be tried with a 16-gauge catheter-over-needle. This procedure allows a rapid decompression of the tension gastrothorax and avoids spilling of gastric contents into the thoracic cavity.
When the patient is hemodynamically stable, the diaphragmatic rupture needs to be surgically repaired with simple non-absorbable sutures, since the rupture is unlikely to close spontaneously at the one hand, and can create problems later, such as tension gastrothorax or visceral incarceration at the other hand.

download article
35.171.146.16.