PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De diagnose van primaire polycytemie
Author(s): PRENEN H, VERSCHUERE V, VANDENBULCK H, DEBOEVER G, VERHOEF G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 1   Date: 2002   
Pages: 38-43
DOI: 10.2143/TVG.58.1.5001225

Abstract :
Bij het vaststellen van een gestegen hemoglobine- of hematocrietgehalte is het van primair belang de aan- of afwezigheid van primaire polycytemie na te gaan. Zowel om prognostische als therapeutische redenen moet primaire polycytemie onderscheiden worden van relatieve en secundaire polycytemie. Er is geen kenmerkend ziekteteken voor polycythaemia vera.
Om tot de diagnose te komen, werden reeds meer dan twintig jaar geleden diagnostische criteria voorgesteld. Deze werden de laatste jaren gewijzigd daar inmiddels nieuwere technieken en laboratoriumtests ter beschikking gekomen zijn.
In dit artikel wordt aan de hand van een casus besproken aan welke criteria moet voldaan zijn om bij een patiënt de diagnose van primaire polycytemie te kunnen stellen.

When an elevated hemoglobin or hematocrit level is observed in a patient, primary polycythaemia must be considered. For prognostic as well as therapeutic reasons, primary polycythaemia has to be distinguished from relative erythrocytosis and from secondary polycythaemia. However, specific symptoms allow to distinguish polycythaemia vera from other causes of erythrocytosis.
Therefore, clinical guidelines have been proposed more than twenty years ago to define the disease. The last few years these guidelines have been adapted to currently available new techniques and laboratory tests.
The present paper discusses the diagnostic criteria for primary polycythaemia.

download article
3.227.233.55.