PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Anosognosie bij neurogene deficits
Author(s): VINGERHOETS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 1   Date: 2002   
Pages: 27-34
DOI: 10.2143/TVG.58.1.5001223

Abstract :
Anosognosie verwijst naar het gebrek aan inzicht, bewustzijn of herkenning van de betrokkene voor zijn ziekte en de gevolgen ervan. We bespreken de verschillende manifestaties van anosognosie ten aanzien van hemiplegie, blindheid (syndroom van Anton), hemianopsie, geheugenstoornissen, persoonlijkheids- en gedragsstoornissen, dementie en afasie.
Ondanks aanzienlijke methodologische problemen bij het empirisch onderzoek van anosognosie, bestaan er verschillende theoretische verklaringen voor het fenomeen. Anosognosie als een gevolg van een psychologisch verdedigingsmechanisme, van diffuse hersenbeschadiging of van een focaal hersenletsel worden als mogelijke hypothesen besproken en afgewogen tegen de klinische bevindingen.

Anosognosia, manifestations and possible mechanisms
Anosognosia refers to the patient’s lack of knowledge, awareness, or recognition of disease and its consequences. Different manifestations of unawareness regarding hemiplegia, blindness (Anton’s syndrome), hemianopsia, amnesic syndromes, disturbances in personality and behaviour, dementia, and aphasia are discussed.
Despite considerable methodological problems in empirical research of anosognosia, several theoretical models have been proposed. Motivational theories and (focal lesion versus diffuse damage) neuroanatomically based theories are critically discussed in view of the clinical observations.

download article
100.26.182.28.