PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De kwaliteit van de voeding in de 21ste eeuw
Author(s): VAN CAMP J, HUYGHEBAERT A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 1   Date: 2002   
Pages: 14-21
DOI: 10.2143/TVG.58.1.5001221

Abstract :
De voedingsleer van de 21ste eeuw staat voor belangrijke uitdagingen. De recente dioxine- en BSE-crisissen in ons land hebben de noodzaak van risicoanalyse en integrale ketenbewaking in de voedingsindustrie aangetoond.
Daarnaast wordt ten bate van de volksgezondheid, mede door de vergrijzing van de bevolking en de hoge kosten van onze gezondheidszorg, meer aandacht gevraagd voor een preventief beleid t.a.v. chronische beschavingsziekten. Hierbij wordt het steeds meer duidelijk dat naast factoren zoals genetische achtergrond en leefwijze, ook de voeding een rol speelt bij het ontstaan van beschavings-ziekten bij de mens.
Deze bijdrage geeft een overzicht van de huidige trends m.b.t. de kwaliteit van onze voeding, met aandacht voor zowel de relatie tussen voeding en gezondheid, als voor de benodigde maatregelen om het terechtkomen van ongewenste stoffen in de voeding te voorkomen.

Geen abstract

download article
3.80.4.76.