PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De rol van radiotherapie bij rectumtumoren
Author(s): HAUSTERMANS K, VAN DEN BOGAERT W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 24   Date: 2001   
Pages: 1740-1747
DOI: 10.2143/TVG.57.24.5001217

Abstract :
De belangrijkste doelstelling van de behandeling van rectumtumoren is de patiënt te genezen met behoud van een goede levenskwaliteit en, zo mogelijk, het vermijden van een permanente stoma.
Zowel door chirurgie als door radiotherapie kan locoregionale controle bekomen worden. Met chirurgie wordt de macroscopische tumor verwijderd maar soms blijven microscopische tumorhaarden achter in het operatiegebied, voornamelijk ter hoogte van de sectiemarges. Met radiotherapie daarentegen is het zelden mogelijk om de macroscopische tumor te beheersen, maar bestraling is wel in staat micrometastasen te steriliseren. Het ligt dus voor de hand om beide modaliteiten samen te voegen bij de primaire behandeling van het rectumcarcinoom.
Om het effect van radiotherapie te verhogen, kunnen aan de bestraling ook nog cytostatica toegevoegd. Met deze middelen wordt dan niet alleen een systemisch, maar ook een radiosensitiserend effect beoogd.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de recente literatuur over de multimodale aanpak bij de primaire behandeling van het rectumcarcinoom. Het hoofdaccent ligt hierbij op de rol van de radiotherapie.

Geen abstract

download article
3.226.97.214.