PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Preventie van colorectaal carcinoom: een uitdaging voor de 21ste eeuw
Author(s): PEETERS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 24   Date: 2001   
Pages: 1719-1728
DOI: 10.2143/TVG.57.24.5001214

Abstract :
Het colorectaal carcinoom is een belangrijk gezondheidsprobleem in de geïndustrialiseerde wereld. De incidentie stijgt en de mortaliteit blijft hoog ondanks nieuwere therapieën en de multidisciplinaire aanpak van deze tumoren.
De grondige kennis van de carcinogenese geeft mogelijkheden tot mortaliteitsafname door preventie. Men kan premaligne letsels (poliepen) opsporen en deze verwijderen. Er is echter geen consensus omtrent de ideale methodologie.
Een andere piste is de chemopreventie. Hierdoor kan men met chemische substanties de ontwikkeling en/of de evolutie van premaligne letsels afremmen, onderbreken of omdraaien. Veel wordt verwacht van de nieuwe COX-2-remmers. Het is echter nog wachten op de resultaten van grote interventiestudies alvorens deze producten te promoten als hét middel ter preventie van colorectale adenomen en carcinomen.
Waarschijnlijk is de oprichting van een organisatorische structuur nog de grootste uitdaging om tot een doeltreffende preventie van het colorectaal carcinoom te komen in België. Deze structuur moet zorgen voor de methodologische consensus, de uitvoering en de kritische evaluatie ervan. Al deze factoren moeten uiteindelijk leiden tot een voldoende deelname die noodzakelijk is voor een succesvolle preventie.

Geen abstract

download article
3.227.254.12.