PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De stagering van het colorectaal carcinoom en het opsporen van prognostische factoren
Author(s): GEBOES K, ECTORS N
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 24   Date: 2001   
Pages: 1711-1718
DOI: 10.2143/TVG.57.24.5001213

Abstract :
Colorectale carcinomen komen vaak voor en worden dikwijls pas herkend in een gevorderd stadium. Naast de klassieke heelkunde is er dan ook niet zelden nood aan aanvullende behandeling en aan begeleiding van de patiënt en zijn familie.
Om het therapeutisch beleid te bepalen, zal de arts steunen op de prognose van de ziekte. De pathologische stagering van de tumor is essentieel voor het bepalen van die prognose. De stagering moet gebeuren volgens een internationaal aanvaarde terminologie en classificatie. De Dukes-classificatie en het "Tumor-Nodus-Metastase"-systeem zijn op dit ogenblik de meest bruikbare systemen voor de stagering, omdat zij eenvoudig zijn en in veel studies gebruikt worden. Essentiële elementen van deze systemen zijn de uitgebreidheid van de tumor in de wand van het colorectum, het aantal aangetaste lymfeklieren en de volledigheid van de excisie, onder meer te beoordelen door het laterale sectievlak. Om het aantal aangetaste lymfeklieren betrouwbaar te bepalen, moeten gemiddeld 12 lymfeklieren van het resectiestuk onderzocht worden.
Nieuwe moleculaire technieken laten toe de genetische defecten die een rol spelen in het ontstaan en de evolutie van het colorectale carcinoom, te identificeren. Waarschijnlijk zullen deze technieken in de toekomst belangrijk zijn voor het bepalen van het therapeutisch beleid. Verdere studies zijn evenwel nog nodig om hun juiste waarde te bepalen.

Geen abstract

download article
100.26.182.28.