PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bloedstolling in vivo anno 2001
Author(s): VERMYLEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 22   Date: 2001   
Pages: 1604-1608
DOI: 10.2143/TVG.57.22.5001191

Abstract :
Het "klassieke" stollingsschema steunt op stollingsreacties in vitro, die evenwel ontoereikend het stollingsgebeuren in vivo weerspiegelen. De centrale rol in vivo van weefselfactor wordt in deze uiteenzetting beklemtoond. Weefselfactor in de tunica adventitia gaat de extravasatie van bloed tegen.
De afgave van weefselfactor door monocyten in nauwe samenwerking met geactiveerde bloedplaatjes is grotendeels verantwoordelijk voor intravasale trombusvorming. De mechanismen via dewelke deze geactiveerde bloedplaatjes ook de stollingsfactoren op hun oppervlak concentreren, worden besproken.
Deze recente inzichten laten toe nieuwe strategie├źn te ontwerpen om meer selectief intravasale trombusvorming tegen te gaan zonder een verhoogde bloedingsneiging (extravasatie van bloed) op te wekken.

Geen abstract

download article
35.173.48.53.