PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Klinische beelden van whiplashgeassocieerde stoornissen (WGS) en richtlijnen voor een goede klinische praktijkvoering
Author(s): LYSENS R, CHARLIER C, BRUMAGNE S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 22   Date: 2001   
Pages: 1571-1585
DOI: 10.2143/TVG.57.22.5001186

Abstract :
Tot op heden ontbreekt eenduidigheid rond de medische aanpak van whiplashpatiënten. Het gebrek aan duidelijke objectieve tekens en de grote verscheidenheid van whiplashgeassocieerde stoornissen met elk een wisselend karakter in functie van de tijd, maken het opstellen van een gestandaardiseerd protocol bijzonder moeilijk.
In deze bijdrage worden enkele richtlijnen voor een goede klinische praktijkvoering voorgesteld die eerder tijdsafhankelijk dan wel klachtenspecifiek zijn. De behandelingsstrategie zal steunen op drie werkcategorieën op basis van de duur van de klachten (acuut, subacuut en chronisch). In het acute stadium vormen een snel functioneel herstel en het vermijden van een chronische evolutie de belangrijkste doelstellingen. In het chronische stadium zal de klemtoon voornamelijk liggen op het herstel van de functionaliteit.

Geen abstract

download article
3.226.243.130.