PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Endoscopische palliatie van de maligne biliaire stenose: kritische evaluatie van potentiële mogelijkheden en problemen anno 2001
Author(s): VAN STEENBERGEN W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 22   Date: 2001   
Pages: 1555-1563
DOI: 10.2143/TVG.57.22.5001184

Abstract :
Bij een patiënt met een niet-operabele kwaadaardige stenose van de galwegen wordt vaak geopteerd voor een endoscopische drainage. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een stent of endoprothese die tijdens een endoscopische retrograde cholangiografie in het galwegsysteem wordt ingebracht. Dit leidt meestal tot een afname van de geelzucht en de jeuk en tot een verbetering van de levenskwaliteit.
Bij een distale galwegstenose dient, in overleg met de patiënt, een keuze gemaakt tussen endoscopische en heelkundige palliatie. Uit de huidige literatuur is de optimale vorm van palliatie immers onduidelijk.
Bij de keuze voor een endoprothese lijkt het, wegens kosteneffectiviteitsredenen, aangewezen een plastic stent te plaatsen bij patiënten met een verwachte levensduur van maximum 6 maanden. De veel duurdere metalen zelfexpanderende stents zijn vooral aangewezen bij patiënten in een nog goede algemene toestand met een levensverwachting van meer dan 6 maanden.
Bij de kwaadaardige hilaire stenose is het tegenaangewezen na de endoscopische cholangiografie, met inspuiten van contraststof in alle intrahepatische galwegen, slechts één van de verstopte galwegen te draineren. Dit houdt een groot risico in van levensbedreigende infectieuze verwikkelingen. Teneinde deze verwikkelingen te voorkomen, lijkt het verantwoord om, bij een op voorhand met nucleaire-magnetische-resonantiecholangiografie geselecteerde galweg, electief een canule in te brengen en te draineren.

Geen abstract

download article
18.206.48.142.