PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Klinische nucleaire beeldvorming van de hersenen
Author(s): VAN LAERE K, DIERCKX RA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 22   Date: 2001   
Pages: 1543-1554
DOI: 10.2143/TVG.57.22.5001183

Abstract :
Single-photon-emissie(computer)tomografie (SPECT) en positronemissietomografie (PET) laten in vivo 3D-beeldvorming toe van regionale cerebrale doorbloeding en metabolisme, evenals van neuroreceptoren in de hersenen. Dit niet-invasief in kaart brengen van de werking van de hersenen is de laatste jaren hoofdzakelijk geëvolueerd door de ontwikkeling van instrumentatie, analysetechnieken en beschikbaarheid van nieuwe radiofarmaca.
Overtuigende klinische evaluatiestudies hebben ervoor gezorgd dat naast het bestaande structureel instrumentarium voor de clinicus, bijkomende en klinisch relevante functionele informatie kan worden verkregen bij de (differentiaal)diagnose, de behandeling en de opvolging van patiënten. Toepassingen bij cerebrovasculaire ziekten, hersentrauma, epilepsie, dementie, ziekte van Parkinson en hersentumoren, maar ook bij psychiatrische ziektebeelden zoals depressie, suïcide, schizofrenie en obsessief-compulsief syndroom, worden door een vrij specifiek functioneel beeld gekarakteriseerd, correlerend aan de symptomatologie.
Dit overzicht heeft tot doel de huidige stand van zaken met betrekking tot de toepassingen van de nucleaire geneeskunde in de neurologische en psychiatrische kliniek te definiëren, de huidige op evidentie gebaseerde indicaties binnen dit klinisch spectrum te omlijnen en het potentieel voor de nabije toekomst toe te lichten.

Geen abstract

download article
34.204.175.38.