PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Electieve transfusie van rode bloedcellen op de intensievezorgafdeling
Author(s): VANDERSCHUEREN S, FRANS E, WILMER A, BOBBAERS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 20   Date: 2001   
Pages: 1454-1460
DOI: 10.2143/TVG.57.20.5001169

Abstract :
Anemie komt vaak voor bij kritiek zieke patiënten in een intensievezorgafdeling ("Intensive Care Unit", ICU) en is vaak multifactorieel. Het transfusievolume in de ICU is derhalve groot, hoewel zeer uiteenlopend tussen diverse centra. Sinds kort worden de transfusie-indicaties ook bij kritiek zieke patiënten kritisch herbekeken. Ten eerste is er het aspect veiligheid. Naast het risico van infectietransmissie houden immunologische transfusiegerelateerde verwikkelingen ook een risico in van morbiditeit en mortaliteit. Ten tweede wordt de doelmatigheid van een liberale transfusiepolitiek in vraag gesteld. Fysiologische adaptatiemechanismen zorgen ervoor dat gezonde normovolemische personen een uitgesproken bloedarmoede kunnen doorstaan. Ook ICU-patiënten lijken op basis van recente studies anemie (tot bv. een hemoglobinegehalte van 7 g/dl) behoorlijk te verdragen. Een restrictieve transfusiestrategie lijkt ook bij hen gewettigd, zeker bij jongere ICU-patiënten met een relatief minder ernstige ziekte en zonder instabiel coronair syndroom. Het voordeel van transfusie moet bij iedere patiënt individueel afgewogen worden, waarbij de graad van bloedarmoede maar één element van overweging is.

Geen abstract

download article
35.168.112.145.