PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aanpak van een "apparent life-threatening event" (ALTE) bij zuigelingen
Author(s): ALLIËT P, NAULAERS G, WERKGROEP VOOR STUDIE EN PREVENTIE VAN INFANTIELE MORTALITEIT IN VLAANDEREN
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 20   Date: 2001   
Pages: 1415-1424
DOI: 10.2143/TVG.57.20.5001163

Abstract :
Een "apparent life-threatening event" (ALTE) is een acuut voorval waarbij een zuigeling slap, bleek of cyanotisch, schijnbaar niet ademend en/of zwetend door omstanders wordt aangetroffen. Dit voorval wordt door de omgeving meestal als levensbedreigend voor de zuigeling ervaren. Op het ogenblik van consultatie bij de arts is het klinisch onderzoek van de zuigeling in nagenoeg de helft van de gevallen volledig normaal.
De oorzaak van het voorval kan zeer verscheiden zijn. Om die reden is een rigide diagnostisch algoritme onmogelijk. Een goede anamnese met zowel aandacht voor het voorval zelf als voor de omstandigheden waarin het zich heeft voorgedaan, en een goede bevraging van de medische en familiale voorgeschiedenis, moeten het uitgangspunt vormen voor verdere aanvullende onderzoekingen.
Indien men ervan overtuigd is dat het om een levensbedreigend voorval ging, is een observatie in het ziekenhuis noodzakelijk om de juiste toedracht te achterhalen.

Geen abstract

download article
3.80.4.76.