PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe endoscopische behandelingen voor gastro-oesofagale refluxziekte
Author(s): ARTS J, GEVERS AM, LERUT T, RUTGEERTS P, JANSSENS J, TACK J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 16   Date: 2001   
Pages: 1092-1096
DOI: 10.2143/TVG.57.16.5001116

Abstract :
Gastro-oesofagale refluxziekte is een vaak voorkomende aandoening met een niet te onderschatten morbiditeit. Met de komst van de H2-receptorantagonisten en vooral de protonpompremmers was eindelijk een medicamenteuze behandeling mogelijk. Als heelkundige oplossing wordt tegenwoordig meestal een open of laparoscopische operatie van Nissen uitgevoerd. Nochtans is deze oplossing niet ideaal gezien de niet te verwaarlozen morbiditeit.
Onlangs werden enkele nieuwe endoscopische technieken voorgesteld voor de refluxziekte. Deze omvatten de endoscopische gastroplastiek (Endocinch-procedure), de applicatie van radiofrequentie-energie (Stretta-procedure) en de injectietherapie met een biopolymeer (Lesa-procedure).
Voorlopig werden enkel patiënten met een milde oesofagitis zonder aanwezigheid van een grote hernia behandeld. De meeste studies tonen aan dat, althans op korte termijn, in ongeveer 70% tot 90% van de gevallen de onderhoudsmedicatie kan gestopt worden. Bijwerkingen zijn beperkt.
Deze procedures zijn nog strikt experimenteel; ze dienen zeker verder bestudeerd en uiteindelijk met elkaar vergeleken te worden.

Geen abstract

download article
34.204.194.190.