PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het systemisch capillairleksyndroom
Author(s): HEERINCKX P, VANDERSCHUEREN S, WAUTERS A, BOBBAERS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 16   Date: 2001   
Pages: 1088-1091
DOI: 10.2143/TVG.57.16.5001115

Abstract :
Het systemisch capillairleksyndroom is een zeldzame, potentieel fatale aandoening van ongekende etiologie, gekenmerkt door episodische aanvallen van hypovolemische shock, veroorzaakt door een massief uitlekken van eiwitrijk vocht uit de haarvaten.
De diagnose berust op de triade van hypotensie, hypoalbuminemie en hematocrietstijging. Verder zijn oedeemvorming en de aanwezigheid van een paraproteïne in het serum karakteristiek. De shock- of extravasatiefase wordt voorafgegaan door prodromale verschijnselen en gevolgd door een resorptiefase, met dan weer het gevaar van circulatoire overvulling tot gevolg. Het verloop is inter- en intra-individueel erg wisselend.
De acute behandeling bestaat uit een nauwgezet vochtbeleid dat de snelle opeenvolging van circulatoire ondervulling, respectievelijk dreigende overvulling kan opvangen. Vele strategieën werden voorgesteld om de episodes van acute shock te voorkomen. De combinatie van terbutaline en theofylline is het profylactische regime dat empirisch het best werd onderbouwd.

Geen abstract

download article
3.80.4.76.