PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Tienerzwangerschap in Vlaanderen
Author(s): JACQUEMYN Y, TEMMERMAN M, MARTENS G, DOM A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 16   Date: 2001   
Pages: 1077-1082
DOI: 10.2143/TVG.57.16.5001113

Abstract :
Een zwangerschap bij meisjes tussen 10 en 19 jaar is in West-Europa relatief zeldzaam. Volgens literatuurgegevens lopen tieners een verhoogd risico van vroeggeboorte, hypertensieve aandoeningen, anemie, perinatale en maternale sterfte. Voor Vlaanderen bestudeerden wij voor de periode 1994-1998 de zwangerschapsuitkomst bij tieners, en de socio-economische status voor het jaar 1998. Deze vergeleken we met de uitkomst bij 27-jarigen.
Het percentage tienerzwangerschappen bedroeg 2%. Dit veranderde niet tijdens de bestudeerde periode. De kans op een vroeggeboorte en een laag tot zeer laag geboortegewicht was toegenomen bij de tieners en wel het meest bij de jongste leeftijdsgroep. Dezelfde vaststelling geldt voor de vroegneonatale sterfte.
In Vlaanderen ondergaat een tiener minder vaak een keizersnede (12,6% versus 14,2%, p < 0,0001). Er wordt geen verschil vastgesteld in het aantal kinderen met een aangeboren misvorming.
De foetale sterfte en de vroegneonatale sterfte zijn niet significant verschillend, de totale perinatale sterfte bij tienermoeders benadert een significant hoger niveau (odds ratio 1,25; 95%-betrouwbaarheidsinterval 0,97-2,27). Het kind van een tienermoeder moet beduidend vaker naar een eenheid voor intensieve neonatale zorg worden overgebracht. Tienerzwangerschap in Vlaanderen betekent een risicozwangerschap die een gedegen medische en psychosociale begeleiding vereist.

Geen abstract

download article
35.168.112.145.