PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Delirium bij ouderen
Author(s): MULKENS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 10   Date: 2001   
Pages: 735-744
DOI: 10.2143/TVG.57.10.5001053

Abstract :
Delirium is een acuut psychosyndroom waarbij bewustzijnsstoornissen optreden met verandering in kennis, waarneming en gedrag. Hoewel delirium op elke leeftijd kan voorkomen, heeft het bij ouderen een minder gunstig verloop met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Na de acute fase is er vaak een verminderd (functioneel en cognitief) herstel, met een opname in een instelling tot gevolg. De diagnose is klinisch. Laboratorium- en technische onderzoeken zijn hulpmiddelen.
Minstens zo belangrijk als het herkennen van een delirium, is het herkennen van de risicopatiënt. Preventief ingrijpen op de voorbeschikkende factoren, die van iemand een risicopatiënt maken, zou de kans op een delirium verminderen.
Bij de behandeling van het delirium volgt men een meersporenbeleid: naast onderzoek naar en de behandeling van de rechtstreeks uitlokkende factoren is er ondersteunende zorg vereist. Bij de medicamenteuze behandeling van de gedragsstoornissen verdient een snelwerkend neurolepticum de voorkeur. Bij onthoudingsverschijnselen vormen benzodiazepinen de eerste keuze. Naast een doeltreffende behandeling op korte termijn, is het belangrijk de delirante patiënt ook op lange termijn te volgen om een recidief te voorkomen.

Geen abstract

download article
34.204.175.38.