PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voedingspraktijken bij zuigelingen: zijn we aan verandering toe?
Author(s): RAES M, HELLINCKX E, VAN BRABAND A, VERSTRAETEN K, GILLIS P, ALLIËT P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 1   Date: 2001   
Pages: 62-68
DOI: 10.2143/TVG.57.1.5000940

Abstract :
Het registreren van de voedingspraktijken bij zuigelingen alsook het onderkennen van de factoren die de voedingskeuze beïnvloeden binnen een bepaalde regio, zijn essentieel voor het slagen van programma s voor de optimalisering van de zuigelingenvoeding.
In drie groepen jonge zuigelingen geboren in een Belgisch-Limburgse regio, werden, gedurende verschillende periodes, gegevens verzameld over de voedingsgewoonten en -veranderingen tijdens de eerste levensmaanden. De borstvoeding werd gedurende de eerste levensweken veelvuldig gestaakt. Ook werd, om uiteenlopende redenen, veelvuldig van voeding gewisseld, met een opvallend frequente keuze voor hydrolysaten en sojamelken.
Er moeten meer inspanningen worden gedaan om het opstarten van borstvoeding en ook de duur ervan te verbeteren. De kennis omtrent het borstvoedingsproces moet worden verhoogd zowel bij ouders als bij gezondheidswerkers. De precieze indicatie voor bepaalde kunstvoedingen moet beter worden vastgelegd en nageleefd. Een wettelijke reglementering van zowel de verdeling als het voorschrijven van specifieke zuigelingenvoedingen kan worden overwogen.

Geen abstract

download article
3.226.243.10.