PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Effect van lispro-insuline op BMI en HbA1c bij vrouwelijke adolescenten met diabetes mellitus type 1
Author(s): JAMERS M, ROOMAN RPA, OP DE BEECK L, DU CAJU MVL
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 1   Date: 2001   
Pages: 38-41
DOI: 10.2143/TVG.57.1.5000937

Abstract :
Bij 13 diabetische meisjes tussen 11 en 17 jaar werd de evolutie nagegaan van het geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c) en de body-mass index (BMI) na overschakeling van een bestaand kortwerkend insuline naar een nieuw ultrakortwerkend lispro-insuline (Humalog®).
Na een follow-upperiode van gemiddeld 6 maanden waren de HbA1c- en de BMI-waarden niet beduidend veranderd. Het mediane HbA1c -percentage steeg van 8,1 naar 8,3 terwijl de mediaanwaarde voor BMI-standaarddeviatiescore van +1,1 naar +0,9 daalde.
Op korte termijn blijkt lispro als enig voordeel een duidelijke verbetering van de levenskwaliteit te geven.

Geen abstract

download article
35.168.112.145.