PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Restenose na percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA)
Author(s): DESMET W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 1   Date: 2001   
Pages: 1-8
DOI: 10.2143/TVG.57.1.5000933

Abstract :
Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) is een aantrekkelijk alternatief voor medische behandeling of heelkundige revascularisatie bij patiënten met ernstige vernauwingen van de kransslagaders. Wereldwijd worden jaarlijks ongeveer een miljoen PTCA s uitgevoerd.
Bij ongeveer een derde van de patiënten keert de coronaire vernauwing echter in belangrijke mate terug in de eerste maanden na de procedure. Dit verschijnsel noemt men restenose. Het berust voor ongeveer drie vierde op remodelleren van de vaatwand en voor een kwart op neo-intimale hyperplasie. Na implantatie van een stent kan restenose vrijwel volledig aan proliferatie van een neo-intima toegeschreven worden.
Tientallen onderzochte strategieën om restenose te voorkomen bleken waardeloos. De recente evolutie is echter zeer hoopgevend, door: een lagere incidentie van restenose na stentimplantatie, de ontwikkeling van intracoronaire brachytherapie, farmacologische agentia zoals probucol en tranilast en beloftevolle ontwikkelingen in de moleculaire biologie.

Geen abstract

download article
35.168.112.145.