PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: Nieuwe aromataseremmers
Author(s): PARIDAENS R, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 1   Date: 2000   
Pages: 70-74
DOI: 10.2143/TVG.56.1.5000635

Abstract :
Meer dan een eeuw na de ontdekking door Beatson dat ovariëctomie een gevorderd mammacarcinoom kan doen regresseren, biedt nu nog een hormonale behandeling de beste kans op goede palliatie voor gemetastaseerde patiënten, met bovendien een waardevolle reductie van recidief in de adjuvantsituatie. De hormonale behandelingen zijn werkzaam op oestrogenreceptor-positieve tumoren hetzij door suppressie van inwendige bronnen van oestrogenen, hetzij door competitie voor de binding van oestrogenen met hun receptor.

De recente ontwikkelingen in de farmaceutische technologie leidden tot de synthese van zeer krachtige remmers van aromatase, het enzym waardoor androgenen naar oestrogenen worden omgezet. De nieuwe moleculen van de tweede en de derde generatie, ontwikkeld na aminoglutethimide en testolacton, zijn sterk genoeg om de spiegels van de circulerende oestrogenen te verlagen, onder de drempel van detectie van de meest gevoelige bepalingsmethoden. Ze blijken minder toxisch en ten minste even efficiënt te zijn als aminoglutethimide en progestativa, als tweede- en derdelijnsbehandeling voor gemetastaseerd borstcarcinoom. De steroïde en niet-steroïde aromataseremmers vertonen bovendien geen totale kruisresistentie tussen elkaar, en kunnen met succes sequentieel gebruikt worden.

De bijdrage van deze veelbelovende medicamenten wordt ook onderzocht als adjuvans voor minder gevorderde gevallen, ter vervanging of in combinatie met tamoxifen.

Geen abstract

download article
3.236.59.63.