PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De nieuwste richtlijnen voor de aanpak van hypertensie volgens de wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale Vereniging voor Hypertensie
Author(s): BELGISCH HYPERTENSIE COMITÉ, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 24   Date: 1999   
Pages: 1719-1724
DOI: 10.2143/TVG.55.24.5000616

Abstract :
Het "Guidelines Subcommittee" van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale Vereniging voor Hypertensie publiceerde onlangs de nieuwste richtlijnen voor de aanpak van hypertensie.

De kern van het document bestaat uit de classificatie van hypertensie, de evaluatie en de risicostratificatie van de patiënt en de daaraan gekoppelde richtlijnen voor aanpak, niet-farmacologische maatregelen en antihypertensieve behandeling, naast basisinformatie aangaande epidemiologie, risicofactoren, verwikkelingen van hypertensie en de resultaten van grootschalig interventieonderzoek op het gebied van morbiditeit en mortaliteit.

In dit overzicht zullen vooral de aspecten worden behandeld die van praktisch belang zijn voor de arts.

Geen abstract

download article
34.204.175.38.