PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Influenza bij kinderen. Beschrijving van de epidemie van het voorjaar 1998
Author(s): GEYSKENS L, IEVEN M, VAN BEVER HP, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 17   Date: 1999   
Pages: 1227-1231
DOI: 10.2143/TVG.55.17.5000535

Abstract :
In deze studie wordt een beschrijving gegeven van de kliniek, de voornaamste laboratoriumgegevens en de röntgenfoto van de thorax bij een groep kinderen (n = 43) met een bewezen influenza-infectie.

De diagnose werd gesteld door opsporing van het virus op het nasofarynxaspiraat via rechtstreekse immunofluorescentie en/of via immunofluorescentie op gecentrifugeerde celkweken.

De meest voorkomende symptomen waren: koorts, malaise en rhinitis. Bij 91% van de kinderen werd een bovensteluchtweginfectie vastgesteld, terwijl 51% criteria vertoonde passend bij een ondersteluchtweginfectie.

Bij de verdeling van de kinderen in twee groepen op basis van de leeftijd merkten we op dat pneumonie, laryngitis subglottica en acute otitis media enkel bij kinderen jonger dan 5 jaar voorkwamen. Oudere kinderen daarentegen vertoonden vaker subjectieve klachten, zoals buikpijn.

Op basis van de thoraxfoto stelden wij een pneumonie vast bij 12%, terwijl bij 40% de thoraxfoto compatibel was met een bronchitis.

De infectieparameters in het bloed (aantal witte bloedcellen en formule, sedimentatie en CRP) waren uiterst variabel met soms een beeld passend bij een bacteriële infectie. Meestal werd een normaal aantal witte bloedcellen en een licht verhoogde sedimentatie en CRP gevonden.

Geen abstract

download article
34.225.194.144.