PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Invloed van levensstijl en erfelijkheid op de piekbotmassa
Author(s): DELVAUX K, DEQUEKER J, LYSENS R, LEFEVRE J, , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 17   Date: 1999   
Pages: 1221-1226
DOI: 10.2143/TVG.55.17.5000534

Abstract :
Osteoporose kan leiden tot pijn, fracturen en afhankelijkheid van de oudere persoon met niet onbelangrijke medische en socio-economische gevolgen. Tenzij een behandeling wordt ingesteld, is het botverlies bij osteoporose irreversibel.

De op dit ogenblik beschikbare behandelingsvormen zijn vaak doeltreffend maar houden toch een aantal beperkingen in. Een volledige heropbouw van het bot tot de maximumwaarde die bereikt werd in de vroege volwassenheid, is momenteel nog niet mogelijk. Medicatie kan nevenwerkingen vertonen en wordt bovendien niet door elke patiënt even trouw gebruikt.

Om die redenen is een preventieve aanpak interessant. Preventie door het maximaliseren van de piekbotmassa is een aantrekkelijke, doch niet bewezen hypothese. De botmassa wordt bepaald door een combinatie van genetische, mechanische, nutritionele en hormonale factoren. De beïnvloeding van deze factoren zou theoretisch kunnen leiden tot een maximalisatie van de piekbotmassa en op die manier ook tot het voorkomen of het uitstellen van osteoporose.

Manipulatie van het genetisch materiaal is om meerdere redenen nog niet de meest aangewezen aanpak van het osteoporoseprobleem.

Wat de mechanische beïnvloeding betreft, lijken bepaalde studies te suggereren dat fysieke activiteit in de puberteit kan leiden tot een verhoging van de piekbotmassa, die bovendien behouden blijft op volwassen leeftijd.

Een voldoende dagelijkse hoeveelheid calcium in de voeding draagt bij tot de optimale ontwikkeling van het bot. Roken heeft een eerder negatieve invloed.

Geen abstract

download article
35.172.217.40.