PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Beperkingen van evidence-based medicine in de reproductieve geneeskunde
Author(s): COMHAIRE F, RUBENS R, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 17   Date: 1999   
Pages: 1212-1220
DOI: 10.2143/TVG.55.17.5000533

Abstract :
Dat ons medisch handelen dient gesteund te zijn op wetenschappelijke evidentie zal niemand betwisten. Het toepassen van dit algemene principe op het gebied van de diagnose en behandeling van (mannelijke) infertiliteit stuit evenwel op grote problemen.

De huidige medische kennis omtrent conventionele en geavanceerde, deels experimentele behandelingsmethoden (bv. intracytoplasmatische sperma-injectie) van mannelijke infertiliteit is om vele redenen, die in het artikel worden uiteengezet, onvoldoende betrouwbaar. Het opzetten van prospectief gerandomiseerd, eventueel dubbelblind onderzoek, de gouden standaard van evidence-based medicine, is vaak om technische en/of ethische redenen onmogelijk, en de implementatie van de besluiten van elders verricht onderzoek op de eigen patiënten is niet steeds toelaatbaar wegens sterk uiteenlopende omstandigheden en kenmerken. Daarenboven mag het niet-aantoonbaar zijn van een statistisch significant effect niet worden gelijkgesteld met het bewijs van het ontbreken van een effect.

De diagnose en behandeling van (mannelijke) infertiliteit moeten hoofdzakelijk zijn gestoeld op ervaring en expertise, grote zorgvuldigheid bij het bereiken van informed consent, en ethische elementen, waarbij de humane benadering ten minste even belangrijk is als de louter technologische aspecten.

Geen abstract

download article
18.232.55.175.