PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen: een richtsnoer voor lokale preventie
Author(s): VAN DEN BROUCKE S, DENEKENS JPM, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 17   Date: 1999   
Pages: 1195-1206
DOI: 10.2143/TVG.55.17.5000531

Abstract :
Gezondheidsdoelstellingen zijn een precisering van de resultaten die men wil bereiken in bepaalde domeinen van de gezondheidszorg. Zij bieden een basis voor een gerichte samenwerking tussen actoren in de gezondheidszorg, en maken het proces van beleidsbepaling en -uitvoering beheersbaar.

Naar analogie met sommige andere landen beschikt Vlaanderen sinds 1998 over eigen gezondheidsdoelstellingen. Deze kaderen in een heroriëntering van de preventieve gezondheidszorg, die gekenmerkt wordt door een inhoudelijke verbreding naar gezondheidsbevordering, een klemtoon op "evidence-based" preventie, en de oprichting van lokale gezondheidsnetwerken (LOGO's) als preferentiële structuur voor preventieve acties.

De bijdrage van de LOGO's tot de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen wordt vastgelegd in een lokaal beleidsplan. De opstelling en implementatie van een dergelijk plan kunnen beschouwd worden als een circulair proces, waarbij achtereenvolgens een analyse wordt uitgevoerd van de lokale gezondheidssituatie, lokale doelstellingen worden geformuleerd, gerichte acties worden opgezet en uitgevoerd, evaluatie en monitoring gebeuren, en bijsturing plaatsvindt. Dit proces veronderstelt een adequaat systeem voor registratie en monitoring van gezondheidsgegevens, waarin zowel input- als proces- en outputindicatoren beschikbaar worden gesteld.

Geen abstract

download article
3.83.32.171.