PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Onderwijs in probleemgeoriënteerd klinisch redeneren. Ervaring met video-ondersteund kleinegroepenonderwijs aan de K.U.Leuven. De inbreng van de dienst Reumatologie
Author(s): DEQUEKER J, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 11   Date: 1999   
Pages: 819-825
DOI: 10.2143/TVG.55.11.5000465

Abstract :
De jarenlange ervaring met een nieuw onderwijsproject: probleemgeoriënteerd klinisch redeneren in kleine groepen, video-ondersteund, en de leerprocessen eraan verbonden worden besproken. De sessie omvat vier delen: tijdens het eerste deel worden de ondervraging en het klinisch onderzoek van een patiënt getoond op video. Het tweede deel van de sessie wordt besteed aan 1) het individueel opstellen van een synoptische probleemlijst, 2) een differentiaaldiagnoselijst, met als eerste diagnose deze die het best past bij de synoptische probleemlijst, en 3) een lijst met onderzoeken nodig om de vooropgestelde diagnose te bevestigen. In het derde deel van de sessie worden de studenten verdeeld. Per groep moet men tot een consensus komen wat de drie lijsten betreft, passief bijgestaan door een professor. Daarna komen de drie groepen weer samen in de vierde sessie om elkaars consensuslijsten te melden, te bespreken en tot een algemene consensus te komen. In dit soort onderwijs komen verschillende leerprocessen aan bod: - voorbeeld zien (ondervraging - klinisch onderzoek); - kritische houding - strategie van gegevensverzameling, probleemformulering in medische concepten, selecteren van verantwoorde diagnostische tests.

Geen abstract

download article
3.214.184.250.